Voor wie?

Mkb-bedrijven uit die delen van Nederland of Duitsland, die worden weergegeven op de kaart kunnen in aanmerking komen voor de subsidie en worden van harte uitgenodigd zich te melden met een goed idee voor een zorginnovatie. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Nederlands mkb-bedrijf en één Duits mkb-bedrijf, maar bij voorkeur uit meerdere mkb-partners, aangevuld met kennisinstellingen, zorginstellingen en/of een groot bedrijf.

Voor een geografische weergave van het subsidiegebied, zie onderstaande afbeelding of deze link.