Deelnemen?

Criteria voor mogelijke innovatieprojecten

  1. de samenwerkende partijen voeren activiteiten uit, om hiermee een aantoonbaar maatschappelijk relevante / noodzakelijke productinnovatie in de gezondheidszorgmarkt te kunnen realiseren,
  2. de productinnovatie betreft een werkelijk nieuwe ontwikkeling of duidelijke verbetering van bestaande technologie, dan wel een unieke en nieuwe combinatie van technologieën,
  3. er worden alleen activiteiten uitgevoerd vanaf TRL niveau 4 (laboratorium ontwerp/ proof of concept) tot en met TRL niveau 7 (ontwikkeling prototype),
  4. het samenwerkingsverband achter de productinnovatie bestaat minimaal uit één Duits mkb en één Nederlands mkb-bedrijf, bij voorkeur meerdere mkb-partners en aangevuld met kennisinstellingen, zorginstellingen en/of groot bedrijf.
  5. de in het innovatieproject genoemde activiteiten en onderlinge taakverdeling zijn logisch en passend bij de competenties van de partners, 
  6. er wordt gewerkt aan een validatie van de innovatie in de markt en het ontwikkelen van een haalbare business case.

Voorwaarden voor subsidie op een potentiaal onderzoek

Een potentiaal onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatieproject, biedt tot 50% subsidie op zowel de personeelskosten als externe kosten. De subsidiabele totaalkosten van het potentiaal onderzoek bedragen maximaal € 60.000,-. De toekenning van een potentiaal onderzoek is erop gericht de ideeën/voorstellen verder te concretiseren op basis van de volgende aspecten:

  • Mate van innovatie
  • Marktpotentie
  • Economisch voordeel / kostenbesparend effect op de zorg
  • Bijdrage aan de kwaliteit van zorg / maatschappelijke meerwaarde

De uitkomsten van het potentiaal onderzoek worden gerapporteerd, met toelichting op de relevantie van het innovatieve product, de behoefte en kansen in de markt en de business case. Het potentiaal onderzoek dient als basis voor verdere uitwerking van het projectidee tot een subsidieaanvraag in het kader van een INTERREG VA programma dan wel een ander subsidieprogramma.